centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Grudzień 2016
6 grudnia | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu"
6 grudnia | Warszawa | LXXVII seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "POSŁUGIWANIE SIĘ ORAZ HANDEL UŻYWANYM OPROGRAMOWANIEM - UWARUNKOWANIA PRAWNE, LICENCYJNE, PODATKOWE"
6 grudnia | Warszawa | Szkolenie TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI
7 grudnia | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
7 grudnia | Warszawa | UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE
7 grudnia | Warszawa | Warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
8 grudnia | Warszawa | V seminarium OD PAPIERU DO EZD "ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie"
8 grudnia | Warszawa | Warsztaty "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora ochrony danych. Dostosowanie do nowych wymogów prawnych oraz wykonywanie obecnych obowiązków"
8 grudnia | Warszawa | Szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego."
9 grudnia | Warszawa | Szkolenie "JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ORAZ DOKUMENTOWANIE OBROTÓW NA POTRZEBY VAT"
13 grudnia | Warszawa | Seminarium "NOWE TECHNOLOGIE I TRENDY LOYALITY - PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE W PRAKTYCE"
13 grudnia | Warszawa | Warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
13 grudnia | Warszawa | Szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
14 grudnia | Warszawa | Warsztaty PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
14 grudnia | Warszawa | Szkolenie RACHUNKI RODZINNE - Ustawa z 10 czerwca 2016r. – wyzwania dla banków
15 grudnia | Warszawa | XXXI seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "MIEJSKIE SYSTEMY GIS - DANE PRZESTRZENNE W ZARZĄDZANIU MIASTAMI"
15 grudnia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
19 grudnia | Warszawa | Szkolenie z zakresu realizacji zleceń lekarskich i bezpiecznego wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Styczeń 2017
18 stycznia | Warszawa | Szkolenie: Przygotowanie ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
19 stycznia | Warszawa | Warsztaty GOOGLE DAY co każdy e-marketer powinien wiedzieć o narzędziach google?
19 stycznia | Warszawa | LV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "Kontraktowanie usług HR"
24 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu DIGITALIZACJA, OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE
24 stycznia | Warszawa | Warsztaty: Informatyka śledcza od kuchni - tajemnice warsztatu biegłego informatyka.
24 stycznia | Warszawa | seminarium ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "BEZCZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
25 stycznia | Warszawa | Warsztaty ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI
25 stycznia | Warszawa | Akademia Prawa Komputerowego OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE
25 stycznia | Warszawa | szkolenie „Pranie pieniędzy” w prawie polskim oraz perspektywy zmian wynikających z IV Dyrektywy AML/CFT
26 stycznia | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO, INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PROMOCJI NAUKI"
26 stycznia | Warszawa | seminarium PROBLEMY SZKOLNEGO „ŻYCIA W SIECI” RYZYKA PRAWNE, ORGANIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE
31 stycznia | Warszawa | LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ANALITYKA BIG DATA - WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI - NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI"
31 stycznia | Warszawa | DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78