centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Wrzesień 2017
19 września | Warszawa | szkolenie "ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH W SYSTEMIE SL2014 - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI, KORESPONDENCJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DLA BENEFICJENTÓW I PARTNERÓW"
20 września | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
20 września | Warszawa | warsztaty "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
20 września | Warszawa | szkolenie "PREZENTACJE W NAUCE I BIZNESIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
21 września | Warszawa | szkolenie "MARKETING #HASZTAGÓW - TRENDY, STRATEGIA, UŻYCIE"
21 września | Warszawa | szkolenie "ANALIZA FINANSOWA I WARTOŚĆ FIRMY"
26 września | Warszawa | seminarium "WYKORZYSTYWANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R., KTÓRA WESZŁA W ŻYCIE 1 CZERWCA 2017 R."
27 września | Warszawa | seminarium "ANALIZA I MONETYZACJA DUŻYCH ZBIORÓW DANYCH - JAK ZARABIAĆ NA BIG DATA"
27 września | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE W MUZYCE"
27 września | Warszawa | FORUM MARKETINGU "NOWE TECHNOLOGIE W MARKETINGU SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI), ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (VR), TECHNOLOGIE KOGNITYWNE"
28 września | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
28 września | Warszawa | szkolenie "OBSZARY NATURA 2000 W PRAWIE UE I POLSKIM"
28 września | Warszawa | warsztaty "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE"
28 września | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM - JAK ŁĄCZYĆ RÓŻNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE W CELU OPTYMALIZACJI EFEKTU"
Pażdziernik 2017
3 października | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
4 października | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM"
4 października | Warszawa | szkolenie "SPONSORING, PROMOCJA, KONKURSY, LOTERIE"
5 października | Warszawa | seminarium "ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ INFRASTRUKTURĄ TELEINFORMATYCZNĄ. STANDARDY CYBERBEZPIECZEŃSTA OBOWIĄZUJĄCE OD 2017 R."
5 października | Warszawa | szkolenie "ANALIZA DANYCH W SYSTEMIE R DLA NAUKOWCÓW"
5 października | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
5 października | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE A MEDIA INTERNETOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAĆ CZASOPISMO NAUKOWE"
10 października | Warszawa | szkolenie "PRAW0 AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
10 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY - ZASADY PRAWA AUTORSKIEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT - LICENCJE OPEN SOURCE I OPEN CONTENT"
11 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY ZASADY PRAWA CYWILNEGO I PODATKOWEGO W INSTYTUCJACH KULTURY"
11 października | Warszawa | szkolenie "EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH"
17 października | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
17 października | Warszawa | 12 seminarium w cyklu PRAKTYCZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SERWEROWNI "AKTUALNE UWARUNKOWANIA BIZNESOWE I PRAWNE SERWEROWNI I DATA CENTER"
17 października | Warszawa | warsztaty "SKIP TRACING - PROCES POZYSKIWANIA, WERYFIKACJI I ANALIZY INFORMACJI NA TEMAT OKREŚLONEJ OSOBY (W TYM USTALENIE AKTUALNEGO MIEJSCA POBYTU)"
18 października | Warszawa | szkolenie "NABYWANIE PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ORAZ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWOWYCH ORAZ UMÓW"
18 października | Warszawa | szkolenie "ZDROWIE PUBLICZNE - FINANSOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ"
18 października | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
18-19 października | Warszawa | 28 FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
19 października | Warszawa | warsztaty "ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI. PRZYGOTOWANIE ABI DO FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)"
24 października | Warszawa | szkolenie "CONTENT MARKETING KROK PO KROKU - CZYLI JAK BUDOWAĆ STRATEGIE I REALIZOWAĆ DZIAŁANIA W RAMACH MARKETINGU TREŚCI?"
24 października | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
24 października | Warszawa | szkolenie "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R."
25 października | Warszawa | szkolenie "ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE"
25 października | Warszawa | szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
26 października | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
26 października | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"

Zobacz więcej szkoleń...

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78